Obligatorisk oppdatering av våtromssertifikat

Fagrådet for våtrom (FFV) har besluttet at oppdatering av våtromssertifikater
modul A – fagarbeider f.o.m. 01.01.2015 endres fra anbefalt oppdatering til obligatorisk oppdatering. Vi legger opp til en overgangsordning der alle med sertifikater datert før 2013 oppdaterer disse innen utgangen av 2018.
De nye sertifikatene vil ha en gyldighetstid på 5 år.

Bakgrunnen for dette er todelt:
Å sikre troverdigheten til sertifiseringsordningen.
Å trygge fagarbeidernes kompetanseplattform med oppdatert kunnskap innen våtromsarbeider. Myndighetskrav, materialer og metoder er i stadig endring.

Våtromsdagene 2014 -foredrag og omtaler

Foredragene fra Våtromsdagene er nå tilgjengelige:

Velkommen ved FFV

Nei, Murphys lov ble ikke til på Mettes bad v/Bjørn Grimsrud, FFV

Uavhengig kontroll - hva skjer der ute? v/Arne Hansen, Vinger Takst og Byggvurdering

Vi vet så altfor godt hvor skoen trykker v/Cato Karlsen, FFV

Produktdokumentasjon - er CE merking godt nok? v/Martin Strand, DIBK

Bare teori? eller gir økte dokumentasjonskrav bedre resultater? v/Anders Kirkhus, SINTEF Byggforsk

Innbyggingssisterner - har vi den beste løsningen? v/Bjørn Grimsrud, FFV

Renner Vannet oppover? v/Arvid Aalen, Geberit

Enklere blir det ikke - før i 2020, kanskje. Prosjekteringsmal v/Nan Karlsson, SINTEF Byggforsk og Bjørn Grimsrud, FFV

NOBB Byggdok og Byggarchive - dokumentasjon satt i system v/Jørgen Gilberg, Norsk Byggtjeneste

VVS Aktuelt var tilstede under Våtromsdagene, og har lagt ut artikkelen "kan du våtrom, kan du alt" 

I etterkant av våtromsdagene har VVS Forum oppsummert deler av Arvid Aalens foredrag og har skrevet om dette. 

 

 

Tiltak for å unngå språkutfordringer på bygge- og anleggsplassen

Arbeidstilsynets nye brosjyre "Forstår du hva jeg sier?" viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplasser. Den presiserer også hvem som til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringen blir en risikofaktor.

Brosjyren kan lastes ned her

Endrede regler om produktdokumentasjon for Byggevarer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt en ny forskrift som omhandler dokumentasjon av byggevarer. Forskriften finner du på nettsiden til direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no

 

Direktoratet har også produsert en folder som er tilgjengelig på samme nettside som kan være av interesse for alle som benytter, selger eller importerer byggevarer.

 

Forskriftens formål er å sikre pålitelig informasjon om egenskapene til byggevarene. Produsenter, importører og distributører av byggevarer skal utarbeide denne informasjonen som skal være tilgjengelig for alle aktørene som står for valg av byggevarer. 

Produktdokumentasjonen skal være en fremstilling av informasjon om produktets egenskaper og ytelser, og produktets samsvar med krav som settes til byggevaren. 

CE merke er obligatorisk samt at produktet skal følges av en ytelseserklæring.

Det er viktig å registrere at selv om byggevaren er lov å selge er den nødvendigvis ikke lov å benytte i byggverk.

Det er ansvaret til de ansvarlige i byggesaken å påse at byggevarens egenskaper og ytelse er slik at de tekniske kravene i TEK 10 blir oppfylt.

 
 
 
 
 
 

Informasjonsbrosjyre til bedrifter

Vi i Fagrådet for våtrom har utarbeidet en brosjyre som forteller litt om hvilke fordeler man får hvis man blir eller er Godkjent våtromsbedrift. 

Brosjyren kan lastes ned som en pdf-fil eller bestilles på epost: post@ffv.no 

Ny forbrukerbrosjyre på plass

Vår nye forbrukerbrosjyre er nå på plass og kan lastes ned som en pdf-fil

Dersom du heller vil ha en ferdigtrykket versjon kan du ta kontakt med oss i Fagrådet for våtrom på post@ffv.no 

Logg inn til...

Logg inn-valget øverst til høyre på denne siden gir deg som er Godkjent våtromsbedrift mulighet for å logge deg på til eget område forbeholdt bedriftene.

Medlemsorganisasjoner i FFV kan også logge seg på her, det samme gjelder styrer og utvalg.

Dersom du har elektronisk abonnement på Byggebransjens våtromsnorm må du logge inn på SINTEF Byggforsk sine sider.

Bruk av cookies

Dette nettsted bruker cookies. En cookie er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin, og dette er for deg å oppleve siten på best mulig måte.

Tredjeparts leverandører, inkludert Webtraffic, viser annonser på forskjellige nettsteder. Tredjeparts leverandører, inkludert Webtraffic bruker cookies til å vise annonser basert på dine besøk på denne og andre nettsteder. Du kan velge bort Webtraffics cookie på http://www.webtraffic.no/optout.

 
 
 
 
HA DITT PÅ DET TØRRE

Hvordan komme i kontakt med oss

Forskningsveien 3b, Forskningsparken på Gaustad

Fagrådet for våtrom (FFV), Pb. 123 Blindern, 0314 Oslo

E-post: post@ffv.no

Telefon: 22 96 10 00

Faks: 22 96 10 09