Oppdateringskurs A/B/C

Innhold og opptakskrav Oppdateringskurs

Kurset er beregnet på fagfolk som tidligere er sertifisert i modul A, B eller C.

Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres hvert 5. år.
Overgangsordningen for de med sertifikat datert før utgangen av 2012 gikk ut 31.12.2017.
Dette betyr at alle Modul A sertifikater som i dag er eldre enn 5. år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert»
på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

For Modul B og C anbefales oppdatering hvert 3. - 5. år.

Gjennomføring og innhold

Kurset inneholder:

  • oppdatering av BVN
  • oppdatering av opplæringskravene
  • nye lover, forskrifter, normer
  • erfaring med skader og skadeårsaker
  • eventuelle nye krav til faglig utførelse
  • nye materialer/produkter og løsninger
  • forbedringspotensialer
  • kunnskapsutveksling

Fagrådet for våtrom tilbyr oppdateringskurs som nettbasert kurs* eller som kurs i klasserom gjennom våre forskjellige kursarrangører.
For å melde deg på et klasseromskurs, se i kursoversikten vår for aktuelle datoer.
For å gjennomføre det nettbaserte kurset klikk her.

Kursdeltakerne får etter kurset utstedt nytt sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs, gyldig i 5 nye år.

*Dersom en bedrift ønsker å melde på flere av sine ansatte til nettkurs samtidig, ta kontakt med FFV (godkjent@ffv.no) for en felles faktureringsløsning.

 

PRISER

Prisen på nettbasert oppdateringskurs er kr 1500,- + mva per deltaker.

Prisen på oppdateringskurs i klasserom varierer fra kursarrangør til kursarrangør, se http://ffv.no/kurs/finn-et-kurs/ og nærmere informasjon til hvert kurs under «vis info». Ta gjerne kontakt med våre kursarrangører dersom du har ytterligere spørsmål.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?