Oppdateringskurs A/B/C

Oppdateringskurs

Kurset er beregnet på fagfolk som tidligere er sertifisert i modul A, B eller C.

Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres minst hvert 5. år.
Dette betyr at alle Modul A sertifikater som er eldre enn 5 år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert»
på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

For Modul B og C anbefales oppdatering hvert 3. - 5. år.

NB. Faglig leder for Godkjent våtromsbedrift MÅ ha oppdatert våtromssertifikat.

 

Gjennomføring og innhold

Kurset tilbys som nettbasert kurs* via vår hjemmeside eller som kurs i klasserom (pr i dag også mulig i form av webinar eller klasserom på nett) gjennom våre forskjellige kursarrangører.

Kurset inneholder:

  • oppdatering av BVN
  • oppdatering av opplæringskravene
  • nye lover, forskrifter, normer
  • erfaring med skader og skadeårsaker
  • eventuelle nye krav til faglig utførelse
  • nye materialer/produkter og løsninger
  • forbedringspotensialer
  • kunnskapsutveksling

Kurset i klasserom har et omfang av 7 timer. For å melde deg på, se i kurskalenderen vår for aktuelle datoer.
Det nettbaserte oppdateringskurset har et omfang på ca. 4 timer. For nærmere informasjon og påmelding klikk her.

Kursdeltakerne får etter kurset utstedt nytt sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs, gyldig i 5 nye år.

*Dersom en bedrift ønsker å melde på flere av sine ansatte til nettkurs samtidig, ta kontakt med FFV (godkjent@ffv.no) for en felles faktureringsløsning.

Priser

Prisen på nettbasert oppdateringskurs er kr 1500,- + mva per deltaker.
Prisen på oppdateringskurs i klasserom varierer fra kursarrangør til kursarrangør, se http://ffv.no/kurs/finn-et-kurs/ og nærmere informasjon til hvert kurs under «vis info». Ta gjerne kontakt med våre kursarrangører dersom du har ytterligere spørsmål.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?