Oppdateringskurs

Innhold og opptakskrav Oppdateringskurs

Kurset er beregnet på fagfolk som tidligere er sertifisert i modul A, B eller C.

Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres hvert 5. år.
Overgangsordningen for de med sertifikat datert før utgangen av 2012 gikk ut 31.12.2017.
Dette betyr at alle Modul A sertifikater som i dag er eldre enn 5. år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert»
på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

Kurset kan tas som klasseromskurs eller via internett og inneholder:

  • oppdatering av BVN
  • oppdatering av opplæringskravene
  • nye lover, forskrifter, normer
  • erfaring med skader og skadeårsaker
  • eventuelle nye krav til faglig utførelse
  • nye materialer/produkter og løsninger
  • forbedringspotensialer
  • kunnskapsutveksling

For å melde deg på et klasseromskurs, se i kursoversikten vår for aktuelle datoer.

For å ta det internettbaserte kurset kan du klikke her.

Kursdeltagerne får etter kurset utstedt nytt sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs og gyldighetshets-
periode for 5 år.

 

PRISER

Prisen på oppdateringskurs på nett er kr 1500,- + mva.

Prisen på oppdateringskurs i klasserom vil variere. Ta direkte kontakt med aktuell kursarrangør for mer informasjon om dette.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?