Godkjente våtromsbedrifter    Anbefalt våtromsprodukt    Forbruker    Byggebransjens våtromsnorm    Kurs    Nyheter    Presse    Forsiden    Om oss    Logg inn
  Tilbake
Finn et kurs
Arrangører
Grunnmodul
Modul A
Modul B
Modul C
Modul D
Oppdateringskurs
Informasjonskurs

Bli sertifisert!

Kjernen i Byggebransjens våtromsnorm er kunnskap, tverrfaglighet og prosjektstyring. For å få til dette står Fagrådet for våtrom ansvarlig for å sertifisere fagfolk og bedrifter (Godkjent bedrift-ordningen) i henhold til kursordningen som er beskrevet her.

For å finne informasjon om datoer for kurs, benytt lenken  "finn et kurs" på venstre side

Grunnmodul

Alle som ønsker sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, må først ha gjennomført grunnmodulen før man kan ta fagmodul og eksamen. Det vil si at grunnmodulen alene gir ingen sertifisering etter Byggebransjens våtromsnorm, BVN, men grunnmodulen må være gjennomført før deltakelse på Modul A-C.  FFV fastsetter og reviderer læreplanen for Grunnmodul våtrom.

Modul A - Utførelse

Krav til fagarbeidere:FFV har fastsatt at fagarbeider som skal utføre arbeid i våtrom etter BVN må ha gjennomført og bestått Grunnmodul våtrom og fagkurset Modul A - Utførelse. Bestått eksamen gir sertifikat som fagarbeider for våtrom, innenfor vedkommendes fagområde. Ønsker en fagarbeider sertifisering innenfor flere fagområder, må vedkommende ha ny kursmodul (Modul A) for hvert fagområde. Fagarbeideren må også dokumentere faglige kvalifikasjoner for hvert fagområde.

Modul B - Ledelse av prosjektering og utførelse

Krav til faglig leder:
FFV har fastsatt at prosjekterende / faglig leder for våtromsarbeider iht. BVN må ha gjennomført Grunnmodul våtrom og Modul B - Ledelse av prosjektering og utførelse. Bestått eksamen gir sertifikat som faglig leder, og mulighet for bedriften å søke status som Godkjent Våtromsbedrift.

 

Modul C - Takst

Krav til takstmann:
FFV har fastsatt at personer som skal foreta kontroll/tilstandsanalyse av våtrom iht. BVN må ha gjennomført og bestått Grunnmodul våtrom og modul C - Takst. Bestått eksamen gir sertifikat som takstmann for kontroll/tilstandsanalyse av våtrom etter BVN og mulighet for bedriften å søke status som Godkjent Våtromsbedrift. 

modul D - Instruktør

FFV har fastsatt at personer som skal holde kurs i fagmodulene i BVN må ha gjennomført instruktørkurs Modul D - Instruktørkurs. Bestått eksamen gir sertifikat som instruktør for de(n) fagmodulen(e) instruktøren selv har gjennomført. 

Modul OD - Oppdateringskurs

Oppdateringskurset er for alle som har sertifikat fra Modul A, B eller C.

Deltakerne får mulighet for å oppdatere seg på nye metoder, endringer i utførelser, skadeerfaringer m.m.

Fra 1. januar 2015 er deltakelse på oppdateringskurs i Modul A obligatorisk å gjennomføre hvert femte år. Kurset kan gjennomføres som vanlig kurs hos kursarrangør eller via internett.

 Vi legger opp til en overgangsordning der alle med sertifikater datert før utgangen av 2013 oppdaterer disse innen utgangen av 2017. 

For Modul B og Modul C anbefales oppdatering hvert 3-5 år.

Informasjonskurs

Informasjonskurs våtrom henvender seg til personer som ønsker/trenger informasjon om våtrom.

Fagrådet for våtrom (FFV), Pb. 123 Blindern, 0314 Oslo
tlf: 22 96 10 00 faks: 22 96 10 09 epost: post@ffv.no
Google+