Godkjente våtromsbedrifter    Anbefalt våtromsprodukt    Forbruker    Byggebransjens våtromsnorm    Kurs    Nyheter    Presse    Forsiden    Om oss    Logg inn
  Tilbake
Finn Anbefalt våtromsprodukt
Registrer produkt

Anbefalte våtromsprodukter

I Byggebransjens våtromsnorm, BVN stilles det krav til forskjellige produkter til bruk i våtrom.

Dette gjelder spesielt produkter som har særlig stor betydning for våtrommets tetthet og bestandighet:

 - membraner
 - avrettings- og innstøpingsmasser
 - bygningsplatemembraner (våtromsplater)
 - våtromspaneler
 - malingssystemer
 - sluk

Disse produktene kan etter søknad registreres i Fagrådet for våtroms liste over Anbefalte våtromsprodukter

Importør eller produsent må kunne dokumentere produktenes egnethet for bruk i våtrom via en SINTEF Teknisk Godkjenning, eller tilsvarende godkjenning fra utlandet. En instruktiv utførelses- og monteringsanvisning skal følge produktene.

Hvis det er kontraktsfestet at et våtrom skal bygges etter Byggebransjens våtromsnorm, SKAL  entreprenøren bruke produkter som har en SINTEF Teknisk Godkjenning eller tilsvarende godkjenning.  Klikk på Finn anbefalt våtromsprodukt i menyen til venstre for å få opp de forskjellige produktene som er registrert.

Les mer om SINTEF Teknisk Godkjenning på http://www.sintefcertification.no .

Fagrådet for våtrom (FFV), Pb. 123 Blindern, 0314 Oslo
tlf: 22 96 10 00 faks: 22 96 10 09 epost: post@ffv.no
Google+