Julewebinar - våtrom for bygningssakkyndige

Julewebinar - våtrom for bygningssakkyndige

🎄 Velkommen til julewebinar ✨

Fagrådet for våtrom (FFV) har fått ønsker fra takstbransjen om å dele våre erfaringer fra våtrom, og den 14. desember setter vi opp et webinar om Våtrom for bygningssakkyndige.

Webinaret er utviklet av FFV i samarbeid med NEAK og gir uttelling for 10 kurstimer til etterutdanningen i Norsk takst.

Kursinstruktører: Daglig leder Vidar Hellstrand og fagsjef Bjørnar Hansen i Fagrådet for våtrom.

Målsettingen med kurset er erfaringsoverføring fra FFV til takstbransjen på forhold som direkte og indirekte berører våtrom med spesielt fokus på temaer som takstforetak møter i sin hverdag.

 

Kursdato:                      14. desember 2022

Påmeldingsfrist:           12. desember 2022

Kurssted:                      Webinar på Zoom 

Kursinstruktører:         Daglig leder Vidar Hellstrand og fagsjef Bjørnar Hansen i Fagrådet for våtrom. 

  

 

AGENDA

Målsettingen med kurset er erfaringsoverføring til takstbransjen på forhold som direkte og indirekte berører våtrom med spesielt fokus på temaer som takstforetak møter i sin hverdag.

0900-0945      Dokumentasjonskrav våtrom – utførelse og prosjektering - TEK, Forskrift til avhendingsloven, NS3600 og BVN - Hva gjelder?

1000-1045     Repeterende feil på våtrom – plassbygde og prefabrikkerte våtrom - erfaringsoverføring

1100-1130      TEK17 – tekniske krav – hva gjelder, og er det noe spesielt med hytter?

1130-1200      Bom i fliskonstruksjoner m.m. og tilstandsgrader

1200-1300      Lunsj - der du er

1300-1345      Søknadspliktige tiltak i våtrom i eksisterende bebyggelse – hva gjelder egentlig? Er det forskjell på reparasjon/vedlikehold, og kan eier forestå søknadspliktige tiltak selv?

1345-1430     Krav til sanitæranlegg – krav i TEK og fokusområder ved tilstandsvurderinger som bygningssakskyndige bør kjenne til

1430-1500     Eventuelle generelle spørsmål fra deltakerne – andre teamer

 

Kurset er aktuelt for alle som arbeider med vurderinger av våtrom i forhold verdi, tilstand og skade og de som følger opp prosjekter på byggeplass enten det er nybygg eller i ROT- markedet.

 

PRISER

ORDINÆR:

  • kr 5.500,- 

 RABATTER:

  • Medlemmer av Norsk Takst: kr. 3.900,- (medlemsnr. må oppgis)
  • Takstpersoner som har modul-C Takst sertifikat i BVN: kr. 3.500,- (sertifikatnr. må oppgis)

 

Hjertelig velkommen! 🎁 

 
Norsk Takst er medlemmer i Fagrådet for Våtrom 
Ønsker du å komme i kontakt med oss?