Modul C – Takst

Innhold og opptakskrav Modul C – Takst

Rett kompetanse i takst og skadebehandling av våtrom!

Tilstrekkelige kunnskaper om våtromsbygging er en forutsetning i takstbransjen for de som skal utføre uavhengig kontroll og tilstandsvurdering av våtrom på en konfliktfri måte. Med utgangspunkt i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) har du et godt verktøy for dette arbeidet. BVN inneholder også egne anvisninger for blant annet vurdering, tilstandsanalyse og tilstandsbeskrivelse av våtrom.
Med Modul C kan takstbedriften søke om å bli med i ordningen "Godkjent våtrombedrift", en etterspurt merkevare!

Gjennomføring og innhold

Kurset har et omfang som tilsvarer 15 timer og inneholder:

  • skader og skadeårsaker
  • lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
  • takstmannens oppdrag i tvistesaker
  • produkter, godkjenningsordninger og krav
  • byggemetoder og materialbruk, tidsepoker
  • tilstandsanalyser
  • kontroll av materialer, målemetoder

I tillegg til kurset skal det avholdes en elektronisk eksamen i modul C.
Normal gjennomføringstid vil være 1-2 timer.

Eksamen inneholder også temaer fra grunnmodulen.

Fagmodulen må være gjennomført innen ett år etter at grunnmodulen er avsluttet.

Opptakskrav

For å kunne delta på Modul C må deltakeren ha dokumentert utdannelse som takstmann.
Som minimum kreves avlagt og bestått prøve i «Tilstandsanalyse av boliger» eller «Taksering av skade og løsøre».

Andre søkere med adekvat utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV.

For å delta på kurs i Modul C må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man allerede ha gyldig våtromssertifikat i Modul A eller Modul B.

Kursbevis, sertifikat

Alle som har bestått eksamen i Modul C, tildeles kursbevis og sertifikat som takstmann for kontroll/tilstandsanalyse av våtrom etter BVN.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?