Modul B – Ledelse av prosjektering og utførelse

Innhold og opptakskrav Modul B – Ledelse av prosjektering og utførelse

Godkjent våtromsbedrift er en etterspurt merkevare!

Med gjennomført modul B – Faglig leder – kan din bedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtromsbedrift».
Det å være en «Godkjent våtromsbedrift» forplikter; å bruke sertifiserte håndverkere ved utførelse og anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en selvfølge.

Gjennomføring og innhold

Kurset har et omfang som tilsvarer 15 timer og inneholder:

  • prosjektplanlegging/prosjektledelse
  • prosjektering av våtrom
  • selvstudium, gruppeoppgaver,
  • utførelse, overtakelse og bruk

I tillegg til kurset skal det avholdes en elektronisk eksamen i modul B.
Normal gjennomføringstid vil være 1-2 timer.

Eksamen inneholder også temaer fra grunnmodulen.

B-modulen må være gjennomført innen ett år etter at Grunnmodulen er avsluttet.

Opptakskrav

For å delta på kurs i Modul B må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man allerede ha gyldig våtromssertifikat i Modul A eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul B, er personer med bygg-/VVS-/elektroteknisk utdannelse som

  • ingeniør (fra ingeniørhøgskole), sivilingeniør, sivilarkitekt,
  • fagskoleingeniør eller mester (norsk mesterbrev).
  • Andre søkere med adekvat utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV.
  • Søkere med høyere utdanning fra land utenfor Norden må først få sin utdanning vurdert og godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
Kursbevis, sertifikat

Alle som har bestått eksamen i Modul B, tildeles kursbevis og våtromssertifikat for Faglig leder.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?