Grunnmodul

Innhold Grunnmodul

Riktig kvalitet i våtromsbygging

Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging.
Kurset benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som kunnskapsbase.
Passer for håndverkere, prosjekterende, takstfolk, byggherrer med flere.
Det er ingen spesielle opptakskrav for å delta på Grunnmodulen.

Gjennomføring og innhold

Kurset har et omfang som tilsvarer 25 timer og inneholder:

  • presentasjon av BVN og gjennomgang av opplæringskravene
  • motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet
  • hvem stiller krav?
  • planlegging av utførelse
  • produksjonskontroll, kontrollrutiner, dokumentasjon
  • krav til materialer
  • krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

Grunnmodulen gjennomføres normalt over 2 dager med hjemmearbeid i tillegg.

Alle som fullfører Grunnmodul mottar deltakerbevis.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?