– Vi nærmer oss amerikanske tilstander

BEKYMRET: Fagsjef Bjørn Grimsrud (til venstre) og daglig leder Cato Karlsen i FFV synes konfliktnivået i byggebransjen er for stor - og legger mye av skylden på takst- og advokatbransjen.  Foto: Monica Krogstad, FFV
BEKYMRET: Fagsjef Bjørn Grimsrud (til venstre) og daglig leder Cato Karlsen i FFV synes konfliktnivået i byggebransjen er for stor - og legger mye av skylden på takst- og advokatbransjen. Foto: Monica Krogstad, FFV

Tekst: Rune Midtskogen

Oslo: – Da jeg startet i Fagrådet i 2009 var det vesentlig færre henvendelser og roligere sammenlignet med i dag. Nå domineres henvendelsene av utførende, noe vi synes er svært gledelig, smiler daglig leder i Fagrådet for våtrom, Cato Karlsen.

Sluttet med rettssaker

Vi har satt oss ned på kontoret til Cato i Forskningsparken, rett ovenfor gangen for de gode kollegene i SINTEF Byggforsk. Ved siden av undertegnede sitter fagsjef Bjørn Grimsrud, som har vært i Fagrådet seks år. Duoen Cato og Bjørn har vært helt avgjørende for den positive utviklingen Fagrådet for våtrom har opplevd de siste årene.

Disse karene brenner for faget. Og de er tilgjengelige for alle. Så å si døgnet rundt.

– Vi stiller alltid opp, men vi er på ingen måte en «politiinstans» - og har alltid forholdt oss nøytrale. Mye av dagene går med til å svare på spørsmål fra utførende og forbrukere, bidra med gode, ærlige tips og råd – uten å ta part i noen sak. Vi har hjulpet mange i spekulative saker de siste årene. Da var vi også mer delaktig i rettssaker, men det ble for ressurskrevende og feil i forhold til vår primæroppgave som er å hjelpe alle, understreker Cato.

Dramatiserer sakens innhold

Det nytes nytraktet kaffe mens praten går om løst og fast. Bjørn er bekymret for utviklingen i byggebransjen.

– Det er en negativ utvikling, og jeg syns vi nærmer oss amerikanske tilstander; det er pengene som rår. I dag operer enkelte utbyggere med «vask/bod» for å slippe å bygge eget våtrom med ett mål for øye; spare penger. Jeg syns mange utbyggere får for fritt spillerom, sier fagsjefen.

Han får støtte fra sin gode kollega.

– Det er fortsatt for mange konflikter, og dessverre kan det enkelte ganger virke som de er konstruerte for å tyne håndverkeren mest mulig med resultat av å få redusert sluttfakturaen. Vi møter stadig nye utfordringer i nybygg.

– I mange saker snakker vi med advokater og takstmenn som dramatiserer sakens innhold, og bruker unødvendig mye ressurser på enkelte saker. «Hva er egentlig problemet?», spør vi. Vi opplever ofte at takstmannen skriver «… her ser jeg kraftige symptomer på kanskje at, noe kanskje…». Er det for eksempel registrert en lekkasje, spør vi – men det er det altså ikke. Jeg er overbevist om at det i mange tilfeller er penger som er motivet. Takstmenn bør se etter konstruktive løsninger, forteller Cato Karlsen.

Råder til bruk av Våtromsnormen

Temaet engasjerer. Bjørn tar stafettpinnen fra Cato – og fortsetter:

– Mange av reklamasjonene kan også inneholde berettiget kritikk, men dessverre ser vi altfor mange saker som på ingen måte har noe i rettssystemet å gjøre. Manglende kunnskap i takstbransjen og blant advokater må ta mye av skylden, slik vi ser det. En kan spørre seg om de som skriver dette innerst inne tror på det. Våtrom er blitt den nye gullkalven for mange i advokatbransjen, sier Bjørn.

–  … men er håndverkeren «uskyldig» i alle konfliktene?

– Nei! Det er en del av å hente i prosjekteringen og utførelsen; det å være god nok opp imot regelverket. Eksempler er tilstrekkelig dokumentasjon og samordning mellom fagene, sier Bjørn.

I fjor hadde Fagrådet for våtrom rundt 6000 henvendelser. Det er mye for en organisasjon med kun fem ansatte, hvorav to er dedikert til faget.

Både Cato og Bjørn har lommene fulle av erfaring fra håndverksbransjen før de startet hos Fagrådet for våtrom.

– Det er tøffere å være håndverker i dag enn da vi var i bransjen. I dag kreves det langt mer kunnskap om regelverket, og funksjonskravene må alltid tolkes. Det blir enda viktigere enn noen gang før å bruke de gode bransjeløsningene, eksempelvis Våtromsnormen som er ferdig tolket. Våtromsnormen er preakseptert ferdig prosjektert og beskrevet, sier Bjørn Grimsrud.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?