Foredragsholdere Norsk Vannskadedag 2023

Foredragsholdere Norsk Vannskadedag 2023

ODDGEIR TOBIASSEN

– Rørentreprenørene Norge

Direktør for kompetanse og utvikling i RørNorge. Oddgeir har svennebrev som rørlegger og har tilleggsutdannelse som rørleggermester og VVS-ingeniør. Han har vært ansatt i RørNorge siden 1997 og brenner for faget og vannskadesikre installasjonsløsninger. Oddgeir har rollen som konferansier i seminaret.

KNUT HELGE SANDLI

– Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Knut Helge er sjefingeniør i DiBK. Han er utdannet sivilingeniør bygg, og har jobbet i over 10 år i direktoratet med mange av fagområdene i byggteknisk forskrift (TEK17). Våtrom og vanninstallasjoner er blant de områdene han har jobbet mye med.

ANDERS KIRKHUS

- SINTEF Community

Seniorrådgiver i SINTEF og har vært fagredaktør for Byggforskserien i mer enn 25 år. Han er utdannet sivilarkitekt. I SINTEF har han et særlig ansvar for å følge med på byggereglene.

HÅVARD TJESSEM

– Sig Halvorsen AS

Håvard har nå 30 års ansiennitet i firmaet der han har gikk læretiden, og videre som rørlegger og prosjektleder. Som kvalitetsansvarlig i bedriften har han i dag blant annet fokus på vannskadesikre løsninger og kvalitetskost. Arbeid med forsikringsselskapene og bransjeordinasjoner, riktig kvalitet i prosjektering og utførelse er ellers en del av hans daglige virke.

KAROLINA STRÅBY

- SINTEF Community

Karolina Stråby er forskningsingeniør i SINTEF innenfor fagområde sanitær og våtrom. Karolina er utdannet maskiningeniør og jobber med bestandighet og levetid til sanitærinstallasjoner, tilstandsanalyser, ombruk og vedlikeholdsplanlegging. Hun har jobbet på forskningsprosjekter som f.eks. SESSILE (legionella), VarmtVann2030 og REBUS (ombruk). 

DAG FREDRIK NEDBERG

 – SINTEF Community

Dag Fredrik er rådgiver i SINTEFs avdeling for Sanitær og Våtrom, med fagområde sanitærinstallasjoner. Han er utdannet Sivilingeniør i Produktutvikling ved NTNU, og han har tidligere jobbet med egne merkevarer hos grossist og som rådgiver i byggebransjen.

BJØRNAR HANSEN

–  Fagrådet for våtrom

Bjørnar er fagsjef i Fagrådet for våtrom. Han har svennebrev som rørlegger og tilleggsutdannelse som fagskoleingeniør. Bjørnar har erfaring som prosjektleder på entreprenørsiden og som byggherrerepresentant ved rehabilitering av røranlegg i hele boligselskaper samt teknisk byggeleder på nybygg prosjekter. Han er generelt opptatt av at byggherren/kunden skal sitte igjen med et våtrom som både er planlagt, prosjektert og utført i tråd med de gjeldene forskrifter og normer som bransjen benytter i dag.

HENRIK BERG-OLSEN  

- Rørentreprenørene Norge

Henrik Berg-Olsen er fagsjef i RørNorge. Han er utdannet VVS-ingeniør og har bakgrunn som prosjekterende (RIV) og teknisk byggeleder. Henrik er opptatt av gode relasjoner og hvordan en god bedriftskultur hjelper virksomheten til å nå målene sine.

VIDAR HELLSTRAND

- Fagrådet for våtrom

Vidar Hellstrand er daglig leder i FFV. Han er utdannet VVS ingeniør og har bakgrunn og erfaring fra både byggherresiden og som VVS rådgiver. Han er opptatt av at man gir byggherrer og kunder valgmulighet, som kan bidra til at våtrom planlegges slik at de kan dekke behov i forskjellige faser i livet.

PIERRE LUNDBORG

– Säker vatten

Pierre er ansvarlig for kursing i Säker Vatten i Sverige, som er en ideell forening for autoriserte rørleggerbedrifter. Foreningen skal ivareta medlemmenes felles interesse for VVS og sikre vanninstallasjoner. Säker Vatten AB er et heleid datterselskap av foreningen og har det overordnede ansvaret for driften av bransjens regler og autorisasjoner. Pierre har 30 år i rørbransjen bak seg og driver prosjekt Köket. Han er også med i Vattenskadecentrum som produserer Vattenskaderapporten.

BJØRN GRIMSRUD

– Senatet bygg og VVS rådgivning AS

Bjørn Grimsrud er utdannet VVS-ingeniør og har mer enn 40 års fartstid i bransjen. I alle år har han jobbet tett med rørleggerbedriftene om problemstillinger knyttet til prosjektering av gode løsninger. Bjørn har gode kunnskaper om regelverket, både gjennom sine 10 år som fagsjef i FFV, som medforfatter av læreboka Sanitærteknikk og med ansvaret for revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske bestemmelser.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?