Våtromsnormen

Byggebransjens våtromsnorm, BVN

KLIKK HER FOR Å LOGGE INN TIL VÅTROMSNORMEN

Byggebransjens Våtromsnorm (BVN/Våtromsnormen) er et verktøy for planlegging, bygging og vurdering av våtrom (baderom, dusjrom og vaskerom).

Målet er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid, det vil si å lage solide, funksjonelle og varige våtrom som blir overlevert (kunden) med en god brukerveiledning.

Våtromsnormen inneholder dokumenterte løsninger som ivaretar alle myndighetskrav til våtrom på en god måte, og sikrer riktig jobb første gang.

BVN er inndelt i 6 kapitler:

 1. Administrasjon
 2. Planlegging
 3. Konstruksjoner
 4. Installasjoner
 5. Materialer og produkter
 6. Kvalitetssikring og dokumentasjon

Den inneholder også koblinger til plan- og bygningsloven (Pbl), forskriftene til Pbl og veiledninger til forskriftene.

BVN er utarbeidet av SINTEF i samarbeid med Fagrådet for våtrom (FFV).
Våtromsnormen utgis i elektronsik versjon. To ganger i året kommer en oppdatering med nye og reviderte blader.


Våtromsnormen i elektronisk versjon gir mange fordeler:

 • god sikkerhet for alle parter
 • konkrete løsninger som ivaretar myndighetskravene, ferdig tolket
 • enkel tilgang til aktuelle byggeregler med direkte koblinger til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
 • forenkler prosjekteringen
 • visualisering av løsninger med gode figurer
 • enkle søkemuligheter med omfattende kryssreferanser i form av aktive lenker som enkelt gir deg oversikt over et tema
 • kontraktsfesting gir kunden trygghet
 • dokumentert bruk av BVN gir forenklet kontroll
 • alt på ett sted, løpende oppdatert
 • dokumenter kan skrives ut, og tekst og bilder kan kopieres til andre programmer
Ønsker du å komme i kontakt med oss?